Auda!!

 

Er det kaldt?

Kom heller inn på innsia av utsia